O násPartnerstvo pre Horné Záhorie je občianske združenie založené v roku 2007.
Funguje na báze partnerstva a spolupráce obcí, združení, podnikateľov a aktívnych ľudí z územia.
Pôsobí na území obcí Brodské, Dubovce, Gbely, Holíč, Chropov, Kátov, Kopčany, Koválovec, Letničie, Lopašov, Mokrý Háj, Oreské, Petrova Ves, Popudinské Močiľany, Prietržka, Radimov, Radošovce, Smolinské, Trnovec, Unín, Vrádište.
Členovia združenia sa spojili za cieľom rozvoja územia prostredníctvom spoločnej rozvojovej stratégie a spoločných projektov.