Trasa Skalickej vinárskej cesty
Vitajte na začiatku Skalickej vinárskej cesty, najzápadnejšej na Slovensku, ktorá je
prirodzeným pokračovaním Moravských vinárskych ciest.
Na neveľkom území v severozápadnom cípe Slovenska je sústredených viacero vinárskych,
navzájom prepojených a nadväzujúcich lokalít.
Skalická vinárska cesta sa začína hraničným prechodom z Hodonína, pokračuje chotárom
Kopčian a Holíča.
Ďalej vedie cez vinohrady a chotáre obcí Trnovec, Prietržka a Vrádišta, končí v Skalici.
Tu sa plynule spája s Moravskými vinárskymi cestami.
Celá trasa dosahuje dĺžku necelých 37 km.