Skalica


Najstaršia oficiálna písomná zmienka o viniciach v chotári Skalice sa v zachovaných archívnych dokumentoch datuje rokom 1450. Vtedy richtár a prísažní mesta dali pusté miesto nad Vysokým polom niekoľkým obyvateľom mesta, aby tam založili vinice. Neznamená to však, že by vinohrady nejestvovali už predtým. Dokladom k tejto domnienke môžu byť vinohradnícke nože, používané zrejme pri rezaní viniča z veľkomoravského pohrebiska na Kopečnici (9. storočie). Na Záhorí sa v písomných prameňoch objavujú zmienky o vinohradníctve aj v 13. storočí v súvislosti s rodom Hunt-Poznanovcov, kedy sa objavujú donácie viníc a rastie i záujem zemepánov o vinohradníctvo.

 

Vinohradníctvo bolo dlhé stáročia dôležitou súčasťou mestského hospodárstva Skalice. Plynuli z neho nemalé príjmy do mestskej pokladnice. Aj mesto malo svoje vlastné vinice a má ich dodnes. V roku 1945 vzniklo Bratrstvo svatého Hurbana, spolok na udržiavanie a pestovanie vinohradníckych tradícií. Na sviatok sv. Urbana (Hurbánka) 25. mája slávia búdari vo vinohradníckych osadách hody. V roku 1947 bolo založené v Skalici družstvo na výkup hrozna pod názvom Skalické vínne pivnice, s. r. o. V roku 1991 bol obnovený Vinohradnícky spolek (www.spolek.sk). V roku 1998 sa v Skalici uskutočnila prvá celoslovenská výstava vín s medzinárodnou účasťou. V roku 2003 vzniklo občianske združenie Vínna cesta Záhorie (www.vcz.sk).

Chotár Skalice je rozdelený na množstvo území, ktoré si so sebou nesú svoje historické pomenovania, napr. Parnofajty, Darmovise, Dlúhé vysoké pole, Krátke vysoké pole, Dolní novosády, Zlodejovce, Mokré hory, Špety, Kamence, Staré hory, Hliníky atď. Typickým architektonickým prejavom sú tzv. búdy, od malých slúžiacich na ukladanie náradia, po väčšie s vínnymi pivnicami (sklepmi), možnosťou posedenia,ochutnávky vín i prespania.

Od roku 2010 sa pravidelne na jeseň koná podujatie s názvom Deň otvorených búd, ktoré organizuje ob. združenie Vínna cesta Záhorie. Vinohradníci pripravujú pre návštevníkov nielen svoje víno, ale tiež pohostenie, ukazujú priestory búd a pivníc. Putovanie za vínom, za vinohradníkmi, to nie je iba o tom prísť, rýchlo okoštovať a utekať za ďalším. Je to predovšetkým o tom stretnúť sa, posedieť a porozprávať sa a popri tom ochutnať staré zásoby alebo aj mladé vínko.